Pedicure Praktijk Christine

Voor al uw voetzaken!

 0528 353 900     

Verzorg uw voeten met aandacht!!!


Verandering - vernieuwing

Bij het begrip verandering wordt er vaak niet verder gedacht dan "er gebeurt iets nieuws" of "er ontstaat een nieuwe situatie". Veranderingen worden nooit zonder een reden doorgevoerd.

Als zzp-er en medisch pedicure heb ik lang nagedacht over herziening, verandering, het ontstaan van een nieuwe situatie. Een vernieuwing is radicaler dan een verandering.

Maar wat betekent anno 2023 "Verandering" en "Vernieuwing" voor Pedicure Praktijk Christine?

Per 1 januari 2023 betekent het dat er een drastische reductie van praktijkuren is doorgevoerd. Mijn werkzaamheden zet ik in afgeslankte vorm voort; binnen 2 kleinschalige woonzorgvoorzieningen waar ik als medisch pedicure werkzaam blijf. Verder blijft de focus op het doceren en examineren gericht.

Eind 2022 is er om deze reden afscheid genomen van een trouwe klantenkring die structureel de praktijk bezocht om de voeten te verzorgen. Dit betekend dat er ook geen nieuwe klanten worden aangenomen.

Zo is 2023 een radicaal omslagpunt; de vernieuwing in de bedrijfsvoering gaat er voor zorgen dat ik met passie en juiste balans kan blijven werken in de voetverzorgingsbranche door mijn opgedane kennis en ervaring over te brengen op anderen, zodat er in Hoogeveen en in heel Nederland pedicures en medisch pedicures met passie en juiste kennis aan het werk zijn om nog meer voeten te verzorgen.

Ik wens u een goedlopend 2023!!!

 

Met vriendlijke groeten,

Christine Nijhuis-Kleen

Medisch Pedicure, Brancheassessor (examinator), Docent, Lesstofontwikkelaar

 

VOETEN BRENGEN U WAAR U WILT ZIJN.


Uw voeten verplaatsen u dag in en dag uit. U hoeft uw voeten geen eens opdracht te geven en ze gaan al. De verzorging van de voeten is dan ook belangrijk. Voor nu en voor later. Heeft u risicovoeten, zoals een diabetische, reuma, oncologische, spastische, verouderde of verwaarloosde voet, dan zijn deze extra kwetsbaar. Ook bij het sporten is het belangrijk dat de voeten goed hun werk kunnen doen. Schroom niet om met uw klachten bij een medisch pedicure langs te gaan, omdat goed verzorgde voeten en aandacht hebben voor uw eigen voeten de weg gegaan kan worden, omdat voeten u brengen waar u wilt gaan.

voeten pedicure hoogeveen
voeten pedicure hoogeveen
docent pedicure hoogeveen