Pedicure Praktijk Christine

Voor al uw voetzaken!

 0528 353 900     

ambacht

Pedicure is in Nederland een vrij beroep, wat wil zeggen dat iedereen ook zonder diploma het vak uit mag oefenen. Wel zijn er diverse examinerende bureaus in Nederland erkend door zowel de overheid als brancheorganisaties voor pedicures ter bevordering van de kwaliteit van de examens. Ik raad u aan om bij uw keuze altijd te kijken naar gespecialiseerde pedicures. Hiervoor kunt u het KRP / Kwaliteits Register voor Pedicures raadplegen.

Veel pedicures zijn gediplomeerd en aangesloten bij de organisatie ProVoet. Het vak van pedicure is meer dan het alleen maar knippen van nagels. Zo mag een pedicure eelt en likdoorns verwijderen en ingroeiende nagels behandelen. Tevens mag zij advies geven over schoenen, steunzolen of technieken, zoals: nagelbeugel, nagelreparatie, antidruk en/of orthesiologie adviseren. Zij kan u ook adviseren om naar een podotherapeut, podoloog of arts én advies geven over de verzorging van de voeten.

Ook mogen pedicures risicovoeten behandelen, mits zij in bezit zijn van een door zorgverzekeraars erkend certificaat Diabetische Voet (DV), Reumatische Voet (RV) of het diploma Medisch Pedicure. In het Landelijk Beroepsregister voor Voetverzorgers is inzichtelijk gemaakt wie daarvoor gediplomeerd en gespecialiseerd is.

De eisen voor het pedicurebedrijf zijn vervat in het Bedrijfshandboek. Deze handboek bundelt normen met alle voorschriften en praktijkrichtlijnen. Hygiëne, bedrijfstechniek, arbeidsomstandigheden, inkoop- en inrichtingseisen zijn enkele kernonderwerpen uit deze standaard voor bedrijfsverbetering.

Naast Bedrijfshandboek en de Richtlijnen ligt de Beroepscode (medisch) pedicure in het verlengde van de visie van ProVoet. Het bestaan van een beroepscode is een teken van professionaliteit en helpt de kwaliteit te waarborgen en te bewaken. Ontwikkelingen binnen de maatschappij, gezondheidszorg, wet en regelgeving, in het vak of opleiding kunnen de beroepscode en de toepassing hiervan in de praktijk beïnvloeden. Met andere woorden: de beroepscode legt waarden en normen vast van het beroep die als leidraad dienen voor een goede beroepsuitoefening.

Pedicure Praktijk Christine is gediplomeerd, gespeciliseerd, gecertificeerd en Medisch Pedicure. Ook zijn er jaarlijkse trainingen gevolgd om de vakkennis en technieken te blijven optimaliseren.

Wilt u meer lezen over kwaliteit, klik dan hier.