Pedicure Praktijk Christine

Voor al uw voetzaken!

 0528 353 900     

PRIVACY: ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS / AVG

Pedicure Praktijk Christine hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Om uw privacy te waarborgen doe ik er alles aan en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Praktijk Christine houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Pedicure Praktijk Christine ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.